Zmiana sprzedawcy prądu – krok po kroku

Są różne sposoby na oszczędzanie na prądzie, jednym z nich może być zmiana sprzedawcy prądu. Żeby skorzystać z tej możliwości, warto poznać oferty różnych firm i sprawdzić, czyja jest najbardziej opłacalna. Ale co dalej? Jak zrezygnować z usług jednego przedsiębiorstwa i nawiązać współpracę z innym? Na szczęście nie jest to wcale trudne. Podpowiadamy jak powinna przebiegać zmiana sprzedawcy prądu – krok po kroku.

Zmiana sprzedawcy prądu – krok 1

Wybór nowego sprzedawcy i zawarcie umowy

Pierwszym krokiem będzie zawarcie umowy z nowym, wybranym przez nas sprzedawcą. Oczywiście, jak już wspomnieliśmy musi się to stać po wnikliwej analizie rynkowych ofert i skalkulowaniu kosztów. Aby uniknąć przerwy w dostawie prądu, nowa umowa sprzedaży musi wejść w życie dokładnie w dniu wygaśnięcia poprzedniej.

Zmiana sprzedawcy prądu – krok 2

Wypowiedzenie umowy z aktualnym sprzedawcą

Żeby rozwiązać umowę z obecnym sprzedawcą prądu, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Jeśli ma to być pierwsza zmiana sprzedawcy, musimy wypowiedzieć umowę kompleksową (na sprzedaż oraz dystrybucję prądu). Żeby nie ponosić żadnych niepotrzebnych kosztów wynikających z dublowania umów lub kary wobec aktualnego sprzedawcy, trzeba trzymać się ściśle okresu wypowiedzenia.

Zawarcie nowej umowy na usługi dystrybucji z OSD

Jeśli wypowiadamy umowę kompleksową, musimy zawrzeć też nową umowę na usługi dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Można ją odpisać bezterminowo i przy ewentualnych kolejnych zmianach sprzedawcy, nie będzie trzeba znowu jej wypowiadać i zawierać ponownie. Ta umowa wchodzi w życie wraz z wygaśnięciem poprzedniej. Jeżeli już zmienialiśmy sprzedawcę, ten punkt nas nie dotyczy.

Zmiana sprzedawcy prądu – krok 3

Poinformowanie OSD o zmianie sprzedawcy prądu

Kolejnym krokiem będzie poinformowanie OSD o zmianie sprzedawcy prądu. Jak to zrobić? Należy skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej Operatora Systemu Systrybucyjnego. Operator ma obowiązek umożliwić odbiorcy zmianę sprzedawcy, przed upływem 21 dni od otrzymania przez niego informacji o zawarciu umowy sprzedaży lub kompleksowej umowy z nowym sprzedawcą.

Zgłoszenie do OSD powinno zawierać:

  • informację o stronach nowej umowy
  • termin obowiązywania umowy
  • ilość planowanych dostaw prądu
  • określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (zazwyczaj jest nim nowy sprzedawca) .

Zmiana sprzedawcy prądu – krok 4

Ewentualna zmiana licznika

W zależności od wielkości zużycia, zmiana sprzedawcy może wiązać się z koniecznością zmiany licznika (tzw. dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego). Koszt za taką zmianę leży po stronie Operatora Systemu Dystrybucji, który w przypadku gospodarstwa domowego jest właścicielem liczników i linii dystrybucyjnych, na obszarze swojego działania. Ten punkt znowu dotyczy tylko pierwszej zmiany sprzedawcy prądu. Jeśli licznik był już wymieniany, nie ma ponownej potrzeby dostosowywania układu.

Zmiana sprzedawcy prądu – krok 5

Odczyt licznika i ostateczne rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą

To ostatni krok do samodzielnej zmiany sprzedawcy prądu. Konieczne jest końcowe rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą, które obejmuje odczyt z liczników i uiszczenie ostatniej opłaty za usługi. Sprzedawca ma maksymalnie 42 dni na rozliczenie się z klientem, licząc od dnia dokonania zmiany. OSD jest natomiast zobowiązany do przekazania stanu licznika zarówno dotychczasowemu, jak i nowemu sprzedawcy w takim terminie, żeby umożliwić przeprowadzenie końcowych rozliczeń z konsumentem. Odczyt liczników powinien nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od zmiany sprzedawcy.

ą różne sposoby na oszczędzanie na prądzie, jednym z nich może być zmiana sprzedawcy prądu.

Zmiana sprzedawcy prądu prościej?

Jeśli chcecie zmienić sprzedawcę, ale nie chcecie dopilnowywać wszelkich formalności, możecie tego uniknąć udzielając pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy. Wtedy to on dopilnowuje wykonania wszystkich niezbędnych czynności, a my jesteśmy z tego obowiązku zwolnieni. Takiego upoważnienia udziela się przy zawieraniu umowy z nowym sprzedawcą.

Jak widać sama zmiana sprzedawcy choć nie jest specjalnie skomplikowana, może jednak zostać przeprowadzona niemalże bez naszego udziału, jeśli przy pierwszym kroku udzielimy pełnomocnictwa nowej wybranej przez nas firmie. Potem pozostaje się już tylko cieszyć, że mamy tańszy prąd!

Sprawdź też: Tani prąd

Ceny prądu 2018 – dlaczego są coraz większe?

Ceny energii w roku 2018 biją rekordy. Pod koniec maja stawki skoczyły w górę. Dlaczego tak się stało i jak odbije się to na nas, odbiorcach? Sytuacja jest na tyle niepokojąca, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie wykluczył zbadania zjawiska takiego wzrostu cen. Zacznijmy od tego jakie są ceny prądu 2018.

Ceny prądu 2018 – stawka za MWh

Pod koniec maja na Towarowej Giełdzie Energii  koszt MWh wyniósł w przybliżeniu aż 300 zł. To bardzo wysoka stawka. W zeszłym roku cena za 1 MWh wynosiła około 180 zł, czyli prawie połowę mniej. Powoli zaczyna to wpływać także na nasze portfele. W średnim gospodarstwie domowym zużywa się przeciętnie koło 300 kilowatogodzin (kWh) prądu co miesiąc. W praktyce przy niezmiennym zużyciu prądu, koszty jego wykorzystywania wzrosły z około 55 do 90 zł miesięcznie. To podwyżka o 40 procent. U niektórych sprzedawców wyniosła ona jeszcze więcej.

Prezes URE, Maciej Bando sprawdza czy przypadkiem nie doszło do spekulacji na giełdzie. Zaznaczył, że głęboko wierzy w szybkie wyjaśnienie sytuacji. Gdyby faktycznie okazało się, że mamy do czynienia z jakąś spekulacją, byłby to znak dużej słabości giełdowego rynku energii elektrycznej. Taka sytuacja nie mogłaby zaistnieć na przykład na rynku niemieckim EEX czy skandynawskim Noordpool. Prezes URE zapewnił, że jeśli ktoś zawinił całej tej sytuacji, zostanie za to „dotkliwie i srogo ukarany”. Sprawę ma wyjaśniać URE we współpracy zUOKiK i KNF.

Ceny prądu 2018 – skąd wzrost?

Skąd tak wysokie ceny prądu 2018? Przyczyn należy szukać w kilku miejscach. Jedną z nich z pewnością są droższe opłaty za emisję dwutlenku węgla i stale rosnące ceny za sam węgiel kamienny. Za te drugie, odpowiedzialny jest niedobór wysokiej jakości węgla krajowego, a także problemy logistyczne i ogólny wzrost cen tego surowca na światowym rynku.

Kolejna przyczyna wzrostu cen prądu, to rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Zawsze w okresie letnim potrzeba więcej prądu miedzy innymi ze względu na powszechne korzystanie z klimatyzacji. Także upały, pośrednio przyczyniły się do drożenia prądu. Spowodowały obniżenie poziomu rzek, które są niezbędne do chłodzenia bloków w elektrowniach. Poza wymienionymi już czynnikami, eksperci wspominają też o wielkości udziału niektórych spółek obrotu energią, a także o monopolu na naszym rynku. Okazuje się, że za ponad połowę produkcji energii elektrycznej w Polsce odpowiada PGE. Zniknęli natomiast tacy sprzedawcy jak: EDF i Suez. Z mniejszych sprzedawców pozostał jeszcze ZE PAK. Taka sytuacja odbija się bardzo niekorzystnie na polskim przemyśle. Niektóre organizacje z branży podejrzewają, że może dochodzić do manipulacji.

Ceny prądu 2018 – wypowiedzieli się klienci biznesowi

Klienci biznesowi mają pełne podstawy do obaw i zadawania pytań, ponieważ to zwłaszcza im podniesiono stawki za prąd. Niektórzy otrzymali korekty na 50 czy nawet 100 tys. zł. To wysokie kwoty, które mogą zagrażać płynności finansowej. A jak sprzedawcy prądu tłumaczą takie podwyżki?

Wyjaśniają, że od początku bieżącego roku obserwuje się stały wzrost cen energii konwencjonalnej na hurtowym rynku energetycznym i to właśnie ten trend przekłada się na ceny oferowane przez spółki ich klientom. W I kw. 2018 roku średnia cena energii konwencjonalnej na TGE, mierzona indeksem TGe24 wzrosła o ponad 25% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku. Według prognoz analityków średnia cena energii w 2018 roku wzrośnie o przeszło 70% w odniesieniu do ceny z 2017 roku. Tak ogromne wahania na rynku, nie mogły pozostać bez echa. Zwłaszcza mniejsi sprzedawcy energii odczuli skutki tych zmian i byli zmuszeni ponieść ceny oferowane klientom, zgodnie zresztą z zapisami umowy.

Co w takim razie sprzedawcy radzą klientom? Wspominają, że każdy klient ma prawo złożyć reklamację. Znowu każda reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona i klient otrzyma odpowiedź na piśmie. Firmy zachęcają też do kontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta, które odpowie na wszelkie pytania i rozwieje wątpliwości.

Ceny prądu 2018 – co dalej?

Co będzie dalej z cenami prądu? Niestety nie możemy przekazać żadnej pozytywnej wieści w tym temacie. Zarówno klienci biznesowi, jak i indywidualni muszą się spodziewać podwyżek. Instytut Energetyki Odnawialnej prognozuje, że do 2025 roku ceny prądu mogą wzrosnąć do nawet 350 zł/MWh. W kolejnych latach trend ma się utrzymać i energia elektryczna będzie kosztować jeszcze więcej. Przyczyną mają być między innymi wysokie nakłady inwestycyjne związane z branżą energetyczną. IEO prognozuje, że energetyka węglowa w okresie 2021-2040 będzie wymagała nakładów w wysokości nawet 25 mld zł. A to dopiero początek. Energetyka gazowa to nakład kolejnych 18 mld zł. Jeśli natomiast rozszerzymy mix energetyczny o atom, to trzeba się nastawić na wydatki rzędu 150 mld zł. Tak ogromne koszty odczują z pewnością już nie tylko klienci biznesowi, ale również indywidualni.

Chcesz mieć tańszy prąd?

Tauron Kontakt

TAURON Kontakt

Jeżeli potrzebujesz skontaktować się z firmą TAURON w sprawie obsługi, to infolinia TAURON działa między godzinami 7.00 i 20.00 od poniedziałku do piątku, a Doradcy czekają pod numerem 32 606 0 606. Koszt połączenia według stawek operatora.

Dzwoniąc na numer 555 444 555 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-20.00, a w weekendy od 9.00 do 18.00 skontaktujemy się z Infolinią sprzedażową. Połączenie płatne wg stawek operatora.

Infolinia TAURON

Awarię prądu lub uszkodzenie sieci zgłosisz pod numerem 991. Pod tym samym numerem dowiesz się więcej o planowanych i awaryjnych wyłączeniach energii elektrycznej. Dla wszystkich, którzy dzwonią z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A  połączenia całodobowo, bezpłatnie. Natomiast dla dzwoniących z innych obszarów niż teren działalności obowiązuje numer 32 303 0 991, jednak połączenia są płatne wg stawek operatora.

Adres korespondencyjny to TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice

Jeśli chcielibyśmy osobiście spotkać się z Doradcami to dostępne są Punkty Obsługi Klienta (POK)
Punkty obsługi znajdują się w czterech województwach. Są to: województwo małopolskie, województwo dolnośląskie, województwo śląskie, województwo opolskie. Możesz odnaleźć najbliższy punkt obsługi za pomocą strony TAURON wybierając województwo i wpisując kod pocztowy.

Prąd dla firm?

Darmowy Prąd?

Darmowy prąd przez 10 godzin dziennie. Prąd za darmo przez pół roku w godzinach 13-15 oraz pomiędzy 22 i 6 rano . To oferta firmy fortum, która wprowadza na polski rynek, ofertę z darmowym prądem w wybranych godzinach.

Fortum to firma z Finlandii, która w Polsce obecna jest od 2003 roku. Oferta firmy na tani prąd obejmuje taryfy G11, G12, G12w.

Darmowy prąd

przeznaczony jest dla Klientów całej Polski i polega na możliwości skorzystania dziennie z 10 godzin prądu za darmo w drugiej strefie przez pół roku. Później Klient płaci mniej niż u obecnego sprzedawcy. Umowa jest jest na czas nieokreślony. Można zrezygnować w każdej chwili. Cena za taryfę G12 w drugiej strefie w czasie trwania promocji to 0 zł, natomiast w pozostałym okresie 0,1729. Są to ceny brutto za kwh.

Z oferty „Darmowy Prąd” może skorzystać każdy Klient indywidualny, który podpisze kompleksową umowę na Energię Elektryczną z Fortum. Ważne jest też aby w dniu podpisania umowy posiadał grupę taryfową G11 (cała doba jedna stawka za kWh). Podpisanie umowy jest jednoznaczne z dokonaniem zmiany grupy taryfowej na G12.

Decydując sie na zmianę dostawcy, zadajemy sobie wiele pytań dotyczących całego procesu. Najczęściej pojawiające się to czy z umowy zawartej z Fortum można zrezygnować. Jest to możliwe w przeciągu 14 dni od dnia podpisania. W tym czasie dokumenty są weryfikowane, sprawdzana jest również ich zgodność. Po tym czasie rozpoczyna się proces zmiany sprzedawcy, który trwa około 3 miesiące.

Drugie pytanie, które zadawane jest równie często to kwestia faktur od poprzedniego sprzedawcy. Od dnia zmiany dostawcy prądu, poprzedni operator ma dokładnie 5 dni na ostateczny odczyt końcowy licznika, który „podsumowuje” współpracę. Jednak w przypadku, gdy były to faktury szacunkowe lub rzeczywiste, to do dnia w którym nastąpi zmiana opłacane są u poprzedniego Sprzedawcy. Reklamację można składać, gdy faktury dotyczą okresu po przejściu do Fortum.

Klienci pytają także czy za zmianę trzeba dodatkowo płacić. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna. Darmowy Prąd już dziś?

Darmowy Prąd

darmowy-prad-odstapienie_uk_ee_gaz_cc_2 darmowy-prad-pelnomocnictwo_uk_ee_gaz darmowy-prad-owu_uk_ee_cc darmowy-prad-uk_ee_1.0_cc darmowy-prad-regulamin_fg4.2_assistance darmowy-prad-formularz_odbiorcy_uk_ee_gaz

Zainteresowani Tańszym Prądem? Prąd >

Tańszy Prąd

Tańszy Prąd? Jak wygląda ogólna oferta firm, które przygotowują zawsze indywidualną propozycje sprzedaży energii elektrycznej. Często jest bardzo podobnie, jednak zawsze są one dopasowane do faktycznego zużycia prądu w domu. Dla Klienta najważniejsze jest aby dobrać najodpowiedniejszą taryfę. Można to zrobić robiąc prosty wywiad, który dotyczy przede wszystkim ilości oraz rodzaju urządzeń elektrycznych. Ważne są także godziny w których jest największe zużycie prądu.

Tańszy Prąd

Sprzedawcy energii elektrycznej, zwykle zapewniają pomoc i wsparcie doradców. Każdy z dostawców „charakteryzuje się”  konkurencyjną ceną, gdzie obsługa klienta zawsze jest priorytetem i bezapelacyjnie na najwyższym poziomie. Przed zmianą dostawcy z reguły istnieją obawy o skomplikowane formalności. Za każdym wszystkie formalności są po stronie nowego dostawcy energii.

Tania energia elektryczna

Na początek, największą korzyścią jest oczywiście oszczędność. Tańsza energia elektryczna z gwarancją stałej ceny przez 3 lata to standard. Elastyczna oferta, również wygląda atrakcyjnie, ponieważ nikt nie lubi wiązać się na długoterminowe umowy. E-faktura także jest stosowana praktycznie w każdej firmie i pozwala obniżyć koszt energii elektrycznej.

Zmiana dostawcy prądu?

Którego dostawcę energii wybrać, skoro w większości oferty wyglądają podobnie?
Przede wszystkim, warto zapoznać się z opiniami. Nie zapominajmy o dodatkowych bonusach jak np. pieniądze czy usługi łączone, ale są to rabaty jednorazowe, dlatego należy sprawdzić czy łatwo jest dodzwonić się np. na infolinie. Czy na stronie jest live chat, czy firma ma rozwiązanie typu elektroniczne biuro Klienta tzw. E-bok. Wszystko to po to aby po podpisaniu umowy nie okazało się że nie mamy nawet z kim zweryfikować ostatniej faktury.

Tańszy Prąd

Aby płacić mniej za energię czyli w skrócie mieć tańszy prąd musimy sprawdzić ilu sprzedawców posiada ofertę w naszej lokalizacji. Często wystarczy wpisanie kodu pocztowego lub sprawdzenie na mapie sprzedawców energii. Aby porównać ceny wpisujemy dane zużycia energii z ostatniego okresu rozliczeniowego lub z całego roku, aby mieć dokładniejsze dane. Na koniec wybieramy interesującą nas ofertę i kontaktujemy się ze sprzedawcą, pozostawiając numer na stronie www, wysyłając maila czy po prostu dzwoniąc na infolinie.

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki umieszczony jest kalkulator gdzie można sprawdzić ceny.

Szukasz taniego prądu sprawdź.

Tani Prąd – Bezpieczna Firma

Tani Prąd – Bezpieczna Firma.

Tani Prąd – Bezpieczna Firma. W nowej ofercie Tani Prąd dla firm od Tauron Polska. Aby zachęcić właścicieli firm do zmiany dostawcy prądu, Tauron przedstawia oferty z urządzeniem Ferguson Smart Home. Tauron proponuje 10 zł netto mniej za 1 MWh, z gwarancją stałej ceny przez 3 lata, a także nowoczesne urządzenia do firmy.  Oferty dotyczą taryf C11 całodobowa, czyli o zapotrzebowaniu mniejszym niż 40kW, oraz C12a o zapotrzebowaniu mniejszym niż 40kW w dwóch strefach przy tańszej energii poza godzinami szczytu, pozwalająca uzyskać oszczędności przy stałym zużyciu.

Zestaw inteligentnych urządzeń

W skład zestawu wchodzą 3 przydatne urządzenia o wartości 577 złotych. Kamera Smart Eye 200 IP, Wtyczka Smart Wi-Fi Plug oraz czujnik dymu. Po podpisaniu umowy na tani prąd, zostają obniżonee do 1 zł netto.

Obrotowa kamera z wbudowanym wi-fi jest przeznaczona do użytku wewnątrz budynków. Urządzenie ma wbudowany mikrofon i głośniki, system Night Vision oraz diody LED. Urządzenie obraca się wertykalnie i horyzontalnie dzieki wbudowanemu silnikowi, którym można sterować zdalnie. Jakość obrazu to Full HD, a uruchomić go można w przeglądarce www lub w aplikacji na smartfona i tablet.Jak zapewnia producent kamera jest łatwa w montażu i działa bezprzewodowo (poza standardowym gniazdem zasilania).

Inteligentny czujnik dymu

Czujnik dymu wykrywa w pomieszczeniach dym. Informując o zagrożeniu we wczesnej fazie pożaru. Czujnik ostrzega nas poprzez sygnał dźwiękowy i świecenie diody. Gdy jednak używany jest będąc połączony z centralą czujników, informacja o zagrożeniu może zostać przesłana na urządzenie typu smartfon czy tablet.

Wtyczka Wi-Fi

Wtyczka Wi-Fi pozwola na zarządzanie dopływem prądu do podłączonych do wtyczki urządzeń. Może to być komputer, drukarka czy ekspres do kawy. Urządzeniem steruje się za pomocą aplikacji mobilnej. Dzięki niej zyskujemy dostęp do szczegółowych danych dotyczących zużycia energii. Istnieje możliwość tworzenia harmonogramów i scenariuszy. W rzeczywistości wygląda to tak, że możemy włączać i wyłączać urządzenia o określonej porze.

Tani Prąd – Bezpieczna Firma.

1 MWh
10 zł netto mniej

Jeśli ktoś byłby zainteresowany ofertą Bezpieczna firma może sprawdzić szczegóły na  www.tauron.pl

TAURON kontakt

Tani prąd dla domu

Tani prąd dla domu

Tani prąd dla domu od PGE. Szukając taniego prądu dla domu, udało nam się dotrzeć na stronę zapewniamyenergie.pl.
Porównując ceny prądu z pozostałymi dostawcami, szybko orientujemy się dlaczego PGE skupia
się bardziej na haśle, dbłałosci o to by w domu nie zabrakło dobrej energii. Skupmy się
zatem na dodatkach, które PGE przedstawia jako główne korzyści.

Dla wszystkich, dla których istotne jest aby mieć w umowie zagwarantowaną pomoc na wypadek
uszkodzenia instalacji elektrycznej, awarii komputera – oferta Przyszłość bez awarii będzie
odpowiednia. Kolejny pakiet to – Oferta bez ryzyka, wyróżnia się ubezpieczeniem od kradzieży
mienia ruchomego, ochroną na wypadek rabunku, dewastacji czy wyłudzenia mienia. Dom pełen
światła to trzecia z dostępnych możliwości, promowana między innymi poprzez stronę
oszczedzajswiatlem.pl, gdzie otrzymujemy 10 energooszczędnych żarówek LED, 6 rodzajów źródła
światła LED do wyboru i funkcjonalnie oświetlone mieszkanie przy mniejszych rachunkach za
energię. Wszystkie oferty zawierają również, atrakcyjną stawkę cenową za energię
elektryczną, gwarancję niezmienności ceny w różnych wariantach oraz łatwą i bezpłatną
możliwość zmiany dostawcy usług. Oferty obowiązują od początku kwietnia do końca czerwca
2018. Ostatnią ofertą dotyczącą prądu jest Zdrowe Zasilianie. To dość innowacyjna oferta na
prąd, ponieważ poza niezmienną, korzystną cenę energii elektrycznej, pomocą elektryka na
wypadek usterki instalacji, mamy pomoc medyczną przy wystąpieniu nagłego zachorowania lub
wypadku, zapewnioną przez sieć renomowanych placówek medycznych. Jest to oferta limitowana,
więc należy się spieszyć ponieważ może zostać wycofana wcześniej.

Tani prąd dla domu?

Wertując oferty, natrafiamy na sporą reklamę e-commerce. Sklep Internetowy PGE czyli sklep z
prądem? Agregat prądotwórczy, żarówki energooszczędne czy gniazdko inteligentne mogą
faktycznie wiazać ten sklep www bezposrednio z PGE. Jednak Oferta prawna, ubezpieczenie czy
mop lub deska do prasowania, mogą nieco odbiegać od standardowej oferty. Szeroki zakres usług i produktów przedstawia firmę jako podążającą za trendami w sieci. Gdyby ktoś zechciał
zapoznać się z pełną ofertą PGE eSklep, może to zrobić na https://sklep.gkpge.pl/

Więcej w Tani Prąd

Tani Prąd

Tani Prąd

Tani prąd jest co raz częściej pożądanym dobrem, głównie z powodu rosnącej ilości urządzeń elektrycznych w naszych domach. Poza klasycznym dużym sprzętem jak pralki, lodówki, telewizory, czy czajniki lub kuchenki mikrofalowe, mamy znacznie więcej wyposażenia na prąd. Ze względu na bezpieczeństwo zastępujemy kuchenki gazowe – elektrycznymi, często nawet ogrzewamy mieszkania prądem. Nie wspominając o szeregu mniejszych urządzeń jak na przykład routery, które bez przerwy potrzebują energii elektrycznej.

Rachunek za prąd

W zależności od tego jak rozliczamy się z dostawcą energii rachunki otrzymujemy co miesiąc, lub co 2 miesiące. Bez względu na harmonogram jest to zawsze spore obciążenie dla domowego budżetu. Cała masa odbiorców nie zdaje sobie sprawy, że nie są zobligowani do korzystania z usług wyłącznie jednego dostawcy. Dzięki liberalizacji przepisów dotyczących rynku energii elektrycznej w 2004 roku ze zmiany sprzedawcy mogły skorzystać firmy. Natomiast od 1 lipca 2007 dostawcę prądu mogą zmieniać Klienci indywidualni. Uwolnienie rynku spowodowało powstanie wielu firm, a dzięki temu konkurencję w tym obszarze co z kolei zawsze jest na korzyść Klienta, który może wybrać tani prąd.

Tańszy Prąd

Tańszy prąd nie w każdym regionie będzie kosztował tyle samo. W zależności o miejsca w którym mieszkamy mamy do dyspozycji różnych operatorów. Wschód Polski to dominacja PGE Dystrybucja SA. PGE ma w zasięgu ponad 5 milionów odbiorców na obszarze ponad 120 tysięcy km2. W centrum operatorem jest dawne RWE czyli Innogy Stoen sp. z o.o. z blisko milionem odbiorców i obszarem 510 000 km2 Także w centrum oraz na północy mamy do dyspozycji ofertę dystrybucji energii elektrycznej ENERGA OPERATOR SA. z prawie trzema milionami odbiorców w obszarze działania 75 000 km2. Na południu od Małopolski, przez Śląsk do granic województw lubuskiego i wielkopolskiego tani prąd dostarcza Tauron Dystrybucja SA. Tauron na obszarze około 58 tyś. km2 dociera do 5,5 mln odbiorców. Pozostała część kraju czyli wokół takich miast jak Bydgoszcz, Szczecin, Poznań, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski to obszar prawie 60 tyś. km2 i jest obsługiwany przez Enea Operator Sp. z o.o .

Tani Prąd dla firm

Wydatki na energię dla firm są bardzo wysokie i mocno przewyższają rachunki za prąd w gospodarstwach domowych. O ile w domach zwracamy uwagę na oszczędzanie energii to firmie, niezwykle trudno utrzymać kulturę oszczędzania. Rozwiązaniem tej sytuacji może byc tani prąd dla firm. Sprzedawcy oferują różne stawki dla różnych okresów trwania umowy. Zawsze warto sprawdzić czy opcja przejścia do innego sprzedawcy energii. Sprawdź tani prąd dla firm.

Tani Prąd do domu
Tani prąd dla domu

Aby wybrać optymalną ofertę na tani prąd należy zestawić obecne wydatki z cennikiem sprzedawcy. Często wystarczy zweryfikować pory dnia, w których korzystamy więcej oraz te, w których korzystamy z energii elektrycznej mało lub wcale. Bywa, że oferta zawiera usługi dodatkowe jak na przykład fachowca w postaci elektryka (na wypadek awarii), lub zniżki u partnerów firmy. Najpopularniejsze taryfy dla domu to G11 i G12. Jednak taryfy „G” mogą różnić się opłatami nawet o 700 złotych w skali roku – dla różnych dostawców.

Kiedy jest tani prąd?

Tani prąd może być zawsze, w zależności od tego jaką ofertę wybierzemy. Nie jesteśmy „skazani” na jednego sprzedawcę, z energią sytuacja ma się podobnie jak z branżą telekomunikacyjną czy paliwową. Nie do pomyślenia jest, że nadal tankowalibyśmy wyłącznie na „cpn” a dzwonili przez „tpsa”. Można oszczędzać na energii, nie koniecznie ograniczając sobie czas na oglądanie telewizji czy robienie prania rzadziej niż raz w tygodniu.

Tańszy Prąd dla Firm?