Zmiana sprzedawcy prądu – krok po kroku

Są różne sposoby na oszczędzanie na prądzie, jednym z nich może być zmiana sprzedawcy prądu. Żeby skorzystać z tej możliwości, warto poznać oferty różnych firm i sprawdzić, czyja jest najbardziej opłacalna. Ale co dalej? Jak zrezygnować z usług jednego przedsiębiorstwa i nawiązać współpracę z innym? Na szczęście nie jest to wcale trudne. Podpowiadamy jak powinna przebiegać zmiana sprzedawcy prądu – krok po kroku.

Zmiana sprzedawcy prądu – krok 1

Wybór nowego sprzedawcy i zawarcie umowy

Pierwszym krokiem będzie zawarcie umowy z nowym, wybranym przez nas sprzedawcą. Oczywiście, jak już wspomnieliśmy musi się to stać po wnikliwej analizie rynkowych ofert i skalkulowaniu kosztów. Aby uniknąć przerwy w dostawie prądu, nowa umowa sprzedaży musi wejść w życie dokładnie w dniu wygaśnięcia poprzedniej.

Zmiana sprzedawcy prądu – krok 2

Wypowiedzenie umowy z aktualnym sprzedawcą

Żeby rozwiązać umowę z obecnym sprzedawcą prądu, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Jeśli ma to być pierwsza zmiana sprzedawcy, musimy wypowiedzieć umowę kompleksową (na sprzedaż oraz dystrybucję prądu). Żeby nie ponosić żadnych niepotrzebnych kosztów wynikających z dublowania umów lub kary wobec aktualnego sprzedawcy, trzeba trzymać się ściśle okresu wypowiedzenia.

Zawarcie nowej umowy na usługi dystrybucji z OSD

Jeśli wypowiadamy umowę kompleksową, musimy zawrzeć też nową umowę na usługi dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Można ją odpisać bezterminowo i przy ewentualnych kolejnych zmianach sprzedawcy, nie będzie trzeba znowu jej wypowiadać i zawierać ponownie. Ta umowa wchodzi w życie wraz z wygaśnięciem poprzedniej. Jeżeli już zmienialiśmy sprzedawcę, ten punkt nas nie dotyczy.

Zmiana sprzedawcy prądu – krok 3

Poinformowanie OSD o zmianie sprzedawcy prądu

Kolejnym krokiem będzie poinformowanie OSD o zmianie sprzedawcy prądu. Jak to zrobić? Należy skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej Operatora Systemu Systrybucyjnego. Operator ma obowiązek umożliwić odbiorcy zmianę sprzedawcy, przed upływem 21 dni od otrzymania przez niego informacji o zawarciu umowy sprzedaży lub kompleksowej umowy z nowym sprzedawcą.

Zgłoszenie do OSD powinno zawierać:

  • informację o stronach nowej umowy
  • termin obowiązywania umowy
  • ilość planowanych dostaw prądu
  • określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (zazwyczaj jest nim nowy sprzedawca) .

Zmiana sprzedawcy prądu – krok 4

Ewentualna zmiana licznika

W zależności od wielkości zużycia, zmiana sprzedawcy może wiązać się z koniecznością zmiany licznika (tzw. dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego). Koszt za taką zmianę leży po stronie Operatora Systemu Dystrybucji, który w przypadku gospodarstwa domowego jest właścicielem liczników i linii dystrybucyjnych, na obszarze swojego działania. Ten punkt znowu dotyczy tylko pierwszej zmiany sprzedawcy prądu. Jeśli licznik był już wymieniany, nie ma ponownej potrzeby dostosowywania układu.

Zmiana sprzedawcy prądu – krok 5

Odczyt licznika i ostateczne rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą

To ostatni krok do samodzielnej zmiany sprzedawcy prądu. Konieczne jest końcowe rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą, które obejmuje odczyt z liczników i uiszczenie ostatniej opłaty za usługi. Sprzedawca ma maksymalnie 42 dni na rozliczenie się z klientem, licząc od dnia dokonania zmiany. OSD jest natomiast zobowiązany do przekazania stanu licznika zarówno dotychczasowemu, jak i nowemu sprzedawcy w takim terminie, żeby umożliwić przeprowadzenie końcowych rozliczeń z konsumentem. Odczyt liczników powinien nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od zmiany sprzedawcy.

ą różne sposoby na oszczędzanie na prądzie, jednym z nich może być zmiana sprzedawcy prądu.

Zmiana sprzedawcy prądu prościej?

Jeśli chcecie zmienić sprzedawcę, ale nie chcecie dopilnowywać wszelkich formalności, możecie tego uniknąć udzielając pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy. Wtedy to on dopilnowuje wykonania wszystkich niezbędnych czynności, a my jesteśmy z tego obowiązku zwolnieni. Takiego upoważnienia udziela się przy zawieraniu umowy z nowym sprzedawcą.

Jak widać sama zmiana sprzedawcy choć nie jest specjalnie skomplikowana, może jednak zostać przeprowadzona niemalże bez naszego udziału, jeśli przy pierwszym kroku udzielimy pełnomocnictwa nowej wybranej przez nas firmie. Potem pozostaje się już tylko cieszyć, że mamy tańszy prąd!

Sprawdź też: Tani prąd

Darmowy Prąd?

Darmowy prąd przez 10 godzin dziennie. Prąd za darmo przez pół roku w godzinach 13-15 oraz pomiędzy 22 i 6 rano . To oferta firmy fortum, która wprowadza na polski rynek, ofertę z darmowym prądem w wybranych godzinach.

Fortum to firma z Finlandii, która w Polsce obecna jest od 2003 roku. Oferta firmy na tani prąd obejmuje taryfy G11, G12, G12w.

Darmowy prąd

przeznaczony jest dla Klientów całej Polski i polega na możliwości skorzystania dziennie z 10 godzin prądu za darmo w drugiej strefie przez pół roku. Później Klient płaci mniej niż u obecnego sprzedawcy. Umowa jest jest na czas nieokreślony. Można zrezygnować w każdej chwili. Cena za taryfę G12 w drugiej strefie w czasie trwania promocji to 0 zł, natomiast w pozostałym okresie 0,1729. Są to ceny brutto za kwh.

Z oferty „Darmowy Prąd” może skorzystać każdy Klient indywidualny, który podpisze kompleksową umowę na Energię Elektryczną z Fortum. Ważne jest też aby w dniu podpisania umowy posiadał grupę taryfową G11 (cała doba jedna stawka za kWh). Podpisanie umowy jest jednoznaczne z dokonaniem zmiany grupy taryfowej na G12.

Decydując sie na zmianę dostawcy, zadajemy sobie wiele pytań dotyczących całego procesu. Najczęściej pojawiające się to czy z umowy zawartej z Fortum można zrezygnować. Jest to możliwe w przeciągu 14 dni od dnia podpisania. W tym czasie dokumenty są weryfikowane, sprawdzana jest również ich zgodność. Po tym czasie rozpoczyna się proces zmiany sprzedawcy, który trwa około 3 miesiące.

Drugie pytanie, które zadawane jest równie często to kwestia faktur od poprzedniego sprzedawcy. Od dnia zmiany dostawcy prądu, poprzedni operator ma dokładnie 5 dni na ostateczny odczyt końcowy licznika, który „podsumowuje” współpracę. Jednak w przypadku, gdy były to faktury szacunkowe lub rzeczywiste, to do dnia w którym nastąpi zmiana opłacane są u poprzedniego Sprzedawcy. Reklamację można składać, gdy faktury dotyczą okresu po przejściu do Fortum.

Klienci pytają także czy za zmianę trzeba dodatkowo płacić. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna. Darmowy Prąd już dziś?

Darmowy Prąd

darmowy-prad-odstapienie_uk_ee_gaz_cc_2 darmowy-prad-pelnomocnictwo_uk_ee_gaz darmowy-prad-owu_uk_ee_cc darmowy-prad-uk_ee_1.0_cc darmowy-prad-regulamin_fg4.2_assistance darmowy-prad-formularz_odbiorcy_uk_ee_gaz

Zainteresowani Tańszym Prądem? Prąd >